ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚNÍN
znak Měnína

Třídy

Edookit

Jídelna

Aktuality
11/04/2021

Testy


Naše škola obdržela Singclean testy.
Prosíme rodiče, aby se s dětmi podívali na instruktážní video a postup testování na webových stránkách zde.
 
08/04/2021

Návrat dětí do školy


 Od 12. 4. do 16. 4. 2021 a v dalších lichých týdnech bude mít:
- 1., 2. a 3. třída prezenční výuku (žáci budou chodit do školy)
- 4. až 9. třída distanční výuku.
Více informací: zde
 
Od 19. 4. do 23. 4. 2021 a v dalších sudých týdnech bude mít:
- 4. a 5. třída prezenční výuku (žáci budou chodit do školy)
- 1., 2., 3. a 6. až 9. třída distanční výuku.
Více informací: zde
31/03/2021
Rádi bychom se s vámi podělili o milý komentář z řad rodičů, který nám v této složité době dodal energii a povzbuzení v naší práci.

...Chtěl bych všem učitelům poděkovat za jejich nelehkou práci při distanční výuce a popřát hodně sil v této podivné době, i když vím, že je budou jen obtížně hledat. Velký dík patří jmenovitě paní učitelce Kubíčkové.

Připadá mi, že se kromě virové nákazy, již delší dobu šíří mezi lidmi necitelnost, sobectví a jakési zarputilé nutkání bojovat proti všem, bez ohledu zda je či není dotyčný v právu. Pochopitelně tuto dusnou atmosféru vnímám nejvíce ve školství, protože se v této oblasti také pohybuji.

Přestože docela pravidelně sleduji Českou televizi, dívám se na zpravodajské pořady na programu ČT24, nemohu si vzpomenout na situaci, ve které by někdo chválil učitele. A přece se museli za krátký čas naučit spoustu dovedností z oblasti IT, přizpůsobit se zcela jiné formě výuky, kromě toho se z nich stali tvůrci elektronických materiálů, odborní i techničtí poradci (v moderní terminologii bychom patrně tuto službu mohli nazvat on-line helpdesk), mentální koučové, psychologové, baviči a nositelé dobré nálady. Největší obdiv zaslouží dříve narození kantoři, kteří s počítači nevyrůstali, nedokáží se v tomto prostředí pohybovat intuitivně, a přesto se dokázali s touto situací vypořádat. Proto pokorně smekám svůj pomyslný klobouk před jejich úsilím a moc jim za ně děkuji.
Držte se!
S přátelským pozdravem Zdeněk Urban
28/02/2021
Obědy
Od úterý 2. 3. se bude pro žáky ZŠ opět vařit. Děti, které od 1. 1. 2021 již obědy odebíraly, budou automaticky přihlášeny, ostatní (jedná se zejména o 1. a 2. třídu), se mohou nahlásit do pondělí 1. 3. do 12 hod. prostřednictvím www.strava.cz nebo emailu jidelna.menin@seznam.cz.

Výdej do jídlonosičů bude probíhat v budově MŠ v době od 12.00 do 12.30.

Vzhledem k situaci je žádoucí, aby výdej jednotlivých obědů probíhal v co nejkratší době, prosíme, tedy rodiče, aby si obstarali dva podepsané jídlonosiče na střídání. Sourozencům mohou být obědy vydány do společných nádob.
27/02/2021
Provoz školy od 1. 3. 2021

1. - 9. třída - distanční výuka

Naše škola dále poskytuje péči dětem do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021.

Základní škola Měnín, Měnín 32, 664 57 Měnín,
jochman@zsmenin.cz,
723130737


znak Měnína
Zřizovatelem školy je obec Měnín,
Měnín 34, 66457 Měnín,
544 254 785,
obecni.urad@menin.cz
https://www.menin.cz/

Napište nám