ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚNÍN
znak Měnína

Třídy

Edookit

Jídelna

Aktuality
30/12/2020
Hlídání dětí v době distanční výuky
Naše škola je opět zařazena mezi ty, které poskytují hlídání dětí od 3 do 10 let v době distanční výuky. Týká se to zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnáni na těchto pracovních pozicích:
 zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 zaměstnanci obecní policie,
 zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 příslušníky ozbrojených sil,
 zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo určeného školského zařízení,
 pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
 zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 zaměstnanci zařízení školního stravování,
 zaměstnanci České pošty, s. p.,
Hlídání bude zajišťováno v prostorách školy od 4.1.2021 (7:00 - 16:30), pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujte přímo paní Blanku Aujeskou na telefonním čísle 725 422 099.
30/12/2020
Provoz školy od 4. 1. 2021
1. a 2. třída
- výuka bude probíhat prezenční formou (žáci budou chodit do školy)
- 1. třída bude končit vyučování v 11. 30 hod.
- 2. třída bude končit vyučování v 11. 45 hod.
- Pro 1. a 2. třídu bude v provozu ranní i odpolední družina, pro každou třídu zvlášť.
Žáci, kteří chodí na obědy, budou mít od 4. 1. 2021 nahlášený oběd, který si mohou odhlásit.
 
3. až 9. třída
Výuka
- výuka bude probíhat distanční formou

Obědy - výdej obědů začne 6. 1. 2021 
- žáci, kteří si odebírali obědy v předchozí distanční výuce, budou i nadále přihlášeni k odběru obědů, pokud se chce přihlásit někdo další, musí tak učinit nejpozději do 4. 1. 2021 do 12:00.
- odběr obědů bude v budově ZŠ do jídlonosičů od 12:05 do 12:30 hod.
 
 
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny, při vyzvedávání obědů ve školní jídelně).
Jako ochranu úst a nosu uznáváme i plastové ústenky, které si můžete zakoupit např. na tomto odkazu:
https://eshop.efko.cz/3-kusy-plastova-ustenka-s-vymennou-folii-0-20-mm-431p
22/12/2020
15/12/2020
Prodloužené vánoční prázdniny
Dle nařízení Ministerstva školství končí výuka v pátek 18. 12. 2020.
Vánoční prázdniny začínají v pondělí 21. 12. 2020.
V pondělí 21.12. ani v úterý 22. 12. nebude probíhat distanční výuka, družina ani jídelna nebudou v provozu.
04/12/2020
HOVOROVÉ HODINY
Ve čtvrtek 10. 12. 2020 se budou konat hovorové hodiny.
Podrobné informace o konání pro jednotlivé třídy budou na webových stránkách třídy.

Základní škola Měnín, Měnín 32, 664 57 Měnín,
jochman@zsmenin.cz,
723130737


znak Měnína
Zřizovatelem školy je obec Měnín,
Měnín 34, 66457 Měnín,
544 254 785,
obecni.urad@menin.cz
http://menin.cz/

Napište nám