ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚNÍN
znak Měnína

Třídy

Edookit

Jídelna

Aktuality
28/02/2021
Obědy
Od úterý 2. 3. se bude pro žáky ZŠ opět vařit. Děti, které od 1. 1. 2021 již obědy odebíraly, budou automaticky přihlášeny, ostatní (jedná se zejména o 1. a 2. třídu), se mohou nahlásit do pondělí 1. 3. do 12 hod. prostřednictvím www.strava.cz nebo emailu jidelna.menin@seznam.cz.

Výdej do jídlonosičů bude probíhat v budově MŠ v době od 12.00 do 12.30.

Vzhledem k situaci je žádoucí, aby výdej jednotlivých obědů probíhal v co nejkratší době, prosíme, tedy rodiče, aby si obstarali dva podepsané jídlonosiče na střídání. Sourozencům mohou být obědy vydány do společných nádob.
27/02/2021
Provoz školy od 1. 3. 2021

1. - 9. třída - distanční výuka

Provoz školní jídelny je prozatím přerušen – nebudou se vydávat obědy.

Naše škola dále poskytuje péči dětem do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021.
21/01/2021
Hodnocení za 1. pololetí 2020/2021
Žáci 1. a 2. třídy dostanou výpis pololetního vysvědčení ve čtvrtek 28. 1. 2021 ve škole.
Výuka v 1. třídě bude 28. 1. 2021 končit v 11:30 hod. a v 2. třídě v 11:45 hod.
Žáci 3. až 9. třídy budou mít známky za první pololetí 28. 1. 2021 zveřejněny v Edookitu.
Výpis pololetního vysvědčení žáci dostanou po nástupu do školy.
Pololetní prázdniny budou 29. 1. 2021.
30/12/2020
Hlídání dětí v době distanční výuky
Naše škola je opět zařazena mezi ty, které poskytují hlídání dětí od 3 do 10 let v době distanční výuky. Týká se to zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnáni na těchto pracovních pozicích:
 zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 zaměstnanci obecní policie,
 zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 příslušníky ozbrojených sil,
 zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo určeného školského zařízení,
 pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
 zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 zaměstnanci zařízení školního stravování,
 zaměstnanci České pošty, s. p.,
Hlídání bude zajišťováno v prostorách školy od 4.1.2021 (7:00 - 16:30), pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujte přímo paní Blanku Aujeskou na telefonním čísle 725 422 099.
30/12/2020
Provoz školy od 4. 1. 2021
1. a 2. třída
- výuka bude probíhat prezenční formou (žáci budou chodit do školy)
- 1. třída bude končit vyučování v 11. 30 hod.
- 2. třída bude končit vyučování v 11. 45 hod.
- Pro 1. a 2. třídu bude v provozu ranní i odpolední družina, pro každou třídu zvlášť.
Žáci, kteří chodí na obědy, budou mít od 4. 1. 2021 nahlášený oběd, který si mohou odhlásit.
 
3. až 9. třída
Výuka
- výuka bude probíhat distanční formou

Obědy - výdej obědů začne 6. 1. 2021 
- žáci, kteří si odebírali obědy v předchozí distanční výuce, budou i nadále přihlášeni k odběru obědů, pokud se chce přihlásit někdo další, musí tak učinit nejpozději do 4. 1. 2021 do 12:00.
- odběr obědů bude v budově ZŠ do jídlonosičů od 12:05 do 12:30 hod.
 
 
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny, při vyzvedávání obědů ve školní jídelně).
Jako ochranu úst a nosu uznáváme i plastové ústenky, které si můžete zakoupit např. na tomto odkazu:
https://eshop.efko.cz/3-kusy-plastova-ustenka-s-vymennou-folii-0-20-mm-431p

Základní škola Měnín, Měnín 32, 664 57 Měnín,
jochman@zsmenin.cz,
723130737


znak Měnína
Zřizovatelem školy je obec Měnín,
Měnín 34, 66457 Měnín,
544 254 785,
obecni.urad@menin.cz
https://www.menin.cz/

Napište nám