Logo Měnín

Kontaktní údaje

Bc. Alena Buriánková
774 815 921
buriankova@zsmenin.cz

Konzultační hodiny: úterý, středa, čtvrtek - dle domluvy

Náplň práce:

Náplní práce školního psychologa je především podpora pozitivního klimatu ve třídních kolektivech a poskytování individuální péči žákům s osobními, vztahovými, výchovnými či vzdělávacími obtížemi. V rámci práce se třídami se školní psycholog také věnuje primární prevenci nežádoucích jevů a programům přispívajícím rozvoji sociálních dovedností žáků.

Školní psycholog v případě potřeby poskytuje krizovou intervenci (pomoc v aktuálně tíživé situaci), dále konzultace pro zákonné zástupce žáků a učitele. Spolupracuje s poradenským týmem a spolu s ním pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ve škole jsem k dispozici v úterý, středu a čtvrtek.