Logo Měnín

PC učebna

  • 29 stanic
  • Operační systém Windows 10
  • Office 2016

Učebny

  • Každý učitel má k dispozici v učebně projektor a svůj notebook nebo PC
  • Interaktivní tabule
  • Centrální barevná multifunkční laserová tiskárna XEROX

Žáci mají přístup na internet v počítačové učebně z 29 stanic i mimo výuku. Rychlost připojení je 50 Mb/s. Na všech počítačích je instalován systém Windows 10, balík kancelářských programů Office 2016, výukové programy Terasoft, Didaktika, LangMaster, Fraus a mnohé další.

správce PC sítě na ZŠ Měnín
Ing. Lukáš Kopřiva