Logo Měnín

Existence měnínské školy

Existence měnínské školy spadá hodně hluboko do minulosti. Jak uvádějí písemné prameny, zpustla škola za třicetileté války (1618 – 1648) a ještě v roce 1683 píše blučinský farář Veis o Měníně (tehdy Mněníně), že po škole a faře není ani stopy. Kdy se znovu začalo učit není známo, ale jako školní budova sloužila až do roku 1796 chaloupka s doškovou střechou, na jejímž místě byla postavena velkostatkem, náboženskou obcí a obyvatelstvem nová škola pokrytá šindelem a v roce 1848 křidlicí. Počet školáků se zvyšuje v roce 1880 až na 206, vyučuje se pouze polodenně, a tak c.k. hejtmanství uznalo školní budovu za nedostačující. Proto je 17. února zahájena a 29.srpna téhož roku dokončena nová škola na místě, kde stojí dodnes. Nákres a rozpočet na tuto stavbu provedl Karel Jivuš, civ. inženýr a měšťanosta ze Židlochovic, který stavbu také řídil. Náklady činily 14 982 zlatých, 45 kr. Peníze byly zapůjčeny od první … st. spořitelny v Brně s tím, že dluh bude splacen za 15 let ve výši 15 000 zlatých. „Školní vyučování se odbývalo v čas stavby v panském dvoře „Karlově“ před Mněnínem, kdež hospodářský dozorce p. Adolf Vazač dosti prostrannou světnici obci zdarma ponechal“ [1]. Od roku 1880 se tedy učí ve třech třídách, pak je povolena třída čtvrtá a „přiškolen“ Otmarov.

První učitelé

Prvními známými učiteli byli František Nezpěváček (do r. 1760), Václav Fandrlík (do r. 1766) a Antonín Doležal (do r. 1787). Školní kroniku začal psát od roku 1796 František Žáček. Učitelův příjem byl v této době tento [2]: 20 zl. od obce, školní plat týdně z dítěte (sedláka 3 kr., chalupníka 1 a půl kr., domkáře 1 kr.). Za kostelní funkce 9 zl., 28 kr., dále naturálie ve formě chleba a obilí, vrchnost dávala škole ročně 6 sáhů a Otmarov 1 sáh tvrdého dřeva. Učitel směl užívat také 3 m pozemků.

Rekonstrukce

Od třicátých let 20. století procházela školní budova různými úpravami a opravami, které pokračovaly po druhé světové válce, kdy občané Měnína a Otmarova přispěli sbírkou 45 000 korun. V padesátých a šedesátých letech se škola dále modernizovala. Byl zaveden vodovod, nahrazeny dřevěné podlahy parketami a dlažbou, postaveny školní dílny, provedena úprava okolí školy atd. 1.září 1974 byla předána do užívání přístavba čtyř tříd včetně vybudovaného ústředního topení. Koncem osmdesátých let je nejstarší část budovy v havarijním stavu, a tak je naplánována její rekonstrukce spolu s realizací půdní nadstavby. Od 1.9.1994 se začíná učit v nových prostorách, které už byly tak potřebné.

Prameny:

[1] Opis „Pamětního spisu“ objeveného při generální opravě školy v roce 1974
[2] Kratochvíl, Aug.: Vlastivěda moravská, Židlochovický okres, II. Místopis, Brno, 1910
[3] Školní kronika měnínské školy

Seznam kantorů

Karel Nezpěváček do r. 1760 Václav Fanderlík do r. 1766
Antonín Doležal (1760-1787) František Žáček (1787-1813)
Frant. Žáček-syn (1814-1865) Frant. Žáček-vnuk (1865-1892)
Josef David (1892-1923) Jan Binek (1924-1929)
Jan Klötzl, Florián Kafka, Antonín Trnka,
Karel Fuchs,Josef Bezděk (podučitelé)
František Řeřicha (1910-1951) Růžena Malachová (1929-1931)
Frant. Suchánková (1929-1933) Doubravka Chaloupková (1929-1934)
Růžena Zajícová (1929-1930) Antonín Kirš (1929-1941)
Anna Vanková (1929-1930) Ladislav Hübner (1930-1931)
Hilda Jeřábková (1930-1935) Anna Povolná (1930-1936)
Marie Stránská-Špalková (1932-35) Ludmila Vališová (1933-1945)
František Robeš (1933-1938) Jaroslav Semerád (1935-1936)
Bernarda Rosprýmová (1934-35) Zdeňka Sekaninová (1935-36, 1942-43)
Vlata Neshybová (1935-37) Hilda Horáková (1935-39)
Anna Richterová (1935-41) Karel Kočvara (1935-51)
Josef Foltýn (1935-42,1945-51) Frant. Přichystalová (1935-36)
Jan Gloc (1936-37) Anna Kammermayerová (1937-40)
Karel Dvořák (1937-38) Tomáš Fiala (1937-38)
Emilie Vymazalová (1937-39) František Barták (1938-45)
Vlasta Krejčová (1938-39) Karel Pavlík (1939-44)
Marie Hazáková (1939-41) Marie Buchtová (1939-41)
Julius Tichý (1939-41) Rudolf Malý (1940-57)
Anna Daňkovská (1941-42) Markéta Peřinová (1941-42)
Marie Jelínková (1941-43) František Kavín (1942-43)
Anna Baláková (1942-48) František Král (1942-45)
Václav Procházka (1942-45) Květuše Puklová (1943-44)
Ludmila Janíčková-Bohanesová (1943-47) Anna Konečná-Bajerová (1945-46)
Bohumil Pražan (1945-46) Miroslav Horák (1945-47)
Anděla Bartůňková (1945-46) Marie Rudická (1947-49)
Jarmila Sýkorová (1947-50) Jaroslav Netolický (1948-62)
Zdenka Kotasová (1948-49) Růžena Sluková (1948-49)
Marie Jakubcová (1948-49) František Barták (1948-50)
Bohumil Šmerek (1948-50) Jaroslav Pánek (1948-50)
Růžena Kavková (1948-50) Jan Klíma (1948-51)
Ludmila Friedová (1940-50) Zdislava Ertlová (1949-55)
Drahomíra Šebková (1940-50) Marta Patzová (1949-53)
Laroslav Pražík (1949-51) Věra Vicencová (1945-54)
Josef Svoboda (1950-51) Marta Bicková (1950-56)
Milada Jedličková (1950-51) Oldřich Klanica (1951-52)
Zdena Vojanová (1950-51) Vojtěch Haluza (1951-54)
Gabriel Lauterbach (1951-59) Milada Cetlová (1951-52)
Vlasta Hunkrsová (1952-53) Adolf Holtzman (1953-57)
Alena Veselá (1953-54) Pavel Švynhos (1953-54)
Jan Lstibůrek (1953-56) Ludmila Lukasová (1954-65)
František Lukáš (1954-65) Mil. Lstibůrková (1954-55)
Eliška Surá (1954-56) Libuše Buchtová(1954-84,1987-89,1992-93)
Alena Matoušková (1956-59) Škárová (1957-58)
Ludmila Pokorná (1956-59) Jana Tomanová (1956-58)
Jarmila Brázdová (1957-58) Vlastimil Brázda (1957-58)
Rudolf Liška (1958-60) Jitka Macků (1958-60)
Jan Janoušek (1959-66) Libuše Konečná (1959-61)
Libuše Sedláčková Bednárková (1959-63) Hana Pokorná (1959-60)
Ivana Vemolová-Hladná (1959-63) Libuše Bílá (1959-60)
Hedvika Hniličková (1960-63) Ivana Ledková-Šedová (1963-65)
Miluše Krbková (1957-69) Eva Křížková (1960-65)
Adolf Pobořil (1960-79) Drahomíra Březinová (1960-61)
Marie Kohoutová (1961-62) Jarmila Brychtová (1961-65)
Pavel Púš (1961-67) Mária Janíková (1963-65)
Růžena Prokešová (1963-67) Dagmar Pehalová (1964-2000)
Vladimíra Kleinová (1965-2003) Olga Jeřábková (1965-66)
Eva Topilová (1965-69) Zdenka Slezáková (1965-71)
Jitka Kyprová (1965-66) Helena Součková (1965-67)
Jana Šírová (1966-70) Josef Kocian (1966-74,1976-87)
Jarmila Miklošková (1966-67) Božena Kouřilová (1966-67)
Jana Skalická (1967-72) Miroslav Horák (1967-69)
Anna Zimmermannová (1967-69) Eva Toufarová (1967-95)
Antonína Dohnalíková (1967-68) Jarmila Pavlíková (1967-68)
Marta Koutná (1966-71) František Jura (1967-68)
Marta Žaliová (1970-78) Zdenka Smrčková-Viklická(1969-72)
Květa Lišková (1970-72) Jindřich Petřek (1970-71)
Jiří Krumpholc (1970-76) Karla Horáková (1971-77)
Jana Pobořilová (1971-72) Jaroslava Krejčová (1971-72)
Marie Hloušková (1971-72) Jana Semeniuková (1972-73)
Eva Vozdecká (1972-78) Dana Pařilová (1972-73)
Emilie Zahradníková (1969-72) Josef Duchoň (1969-70)
František Chudáček (1969-70) Elena Ambrosová (1969-70)
Svatava Fintesová (1973-75) Zdena Kudláčková (1973-82)
Jarmila Churavá (1974-78) Miloš Holub (1974-77)
Blanka Nejedlá (1974-76) Jiří Jeřábek (1975-76)
Marie Hlaváčová (1975-79,1982-92) Jiří Poláček (1975-77)
Zdeňka Hrabcová (1975-78,1982-2015) Jarmila Vaňousová (1977-79,81-82)
Milada Dittrichová (1976-78) Miluše Horáková (1976-81)
Vlasta Chlupová (1977-80) Ježek (1976-77)
Libuše Loučková (1978-95) Dagmar Jírová (1978-92)
Blanka Šochová-Kloudová (1979-82) Bohunka Špalková (1978-83)
Alena Kopřivová (1982-2019) Drahomíra Mlejnková (1979-80)
Ivana Dýrová (1983-84) Josef Bartoň (1983-2010)
Stanislav Butula (1985-86) Ivo Řezáč (1984-85)
Hana Hrubá (1985-86) Ivo Dobíšek (1985-91)
Eva Nádeníčková (1986-87) Michal Čuma (1986-92)
Pavel Řehořovský (1987-88) Volnomil Špalek (1987-2007)
Josef Černý (1991-93) Romana Kašpaříková (1987-88)
Ondřej Žák (1992-96,2001-2002, 2017- ) Olga Rotreklová (1991-92)
Drahomíra Navrátilová (1992-95) Anna Fickerová (1991-92)
Yveta Škaroupková-Šimková (1992-95) Marek Krajíček (1993-94)
Jitřenka Sladká (1993-97) Růžena Bártová (1993-94)
Miroslava Dobešová (1993- ) Josefa Divácká (1993-94)
Růžena Aujezdská (1993-94) Jana Staňková (1992-93)
Jarmila Stehlíková (1994-95) Blanka Aujeská (1994- )
Vladimír Prycl (1995-2014) Martina Slavíková (1995)
Andrea Stavárková (1995-97) Jan Drábek (1995-97)
Marcela Žicová (1996-97) Zdeňka Poláková (1996-97)
Magda Bajáková (1996-97) Hana Kubíčková ( 1995- )
Nataša Nováková (1997- ) Silvie Pícková (1997-2000)
Libuše Pollaková (1997-99) Dana Kousalíková (1998-99)
Jitka Koudelková (1998-99) Marie Cafourková (1998-2000)
Anna Šoukalová-Jandásková (1999-2002) Naděžda Vlahová (1999)
Dana Petříčková (1999-2000) Bohumil Kousalík (1997)
Miroslava Jedličková (2000-2001) Iva Hegerová (2000)
Marcela Jaklová-Hebertová (2000-2019) Pavel Vlasatík (2000-2002)
Zdeňka Běhalová (2001-2003) Jaroslava Minaříková (2001-2011)
Martina Lechová (2002-2004) Vlasta Šejnohová (2005-2009)
Vlasta Sedláčková (2003-2019) Ivana Kvasničková (2005-2006)
Marie Mačáková (2006-2016) Lucie Rybová-Kolářová (2003- )
Pavla Staňková-Šenkýřová (2006-2014 ) Zdeněk Jochman (2007- )
Petra Mrázová (2010- ) Eva Jašová-Blahová (2014- )
Helena Baxantová (2014- ) Dagmar Měřínská (2014- )
Michaela Proksová (2015- ) Grigorij Svoboda (2016- )
Jitka Kršková (2019- ) Lenka Klinkovská (2019 - )
Renata Uhlířová (2019 - )
Silvie Mokrá (2/2020 - 8/2020)
Tichá (2020 - )