Logo Měnín

Seznam alergenů

 • Obiloviny obsahující lepek
  pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
 • Korýši
  a výrobky z nich
 • Vejce
  a výrobky z nich
 • Ryby
  a výrobky z nich
 • Podzemnice olejná
  (arašídy) a výrobky z nich
 • Sójové boby
  (sója) a výrobky z nich
 • Mléko
  a výrobky z něj
 • Skořápkové plody
  mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, akademie a výrobky z nich
 • Celer
  a výrobky z něj
 • Hořčice
  a výrobky z ní
 • Sezamová semena
  (seznam) a výrobky z nich
 • Oxid siřičitý a siřičitany
 • Vlčí bob (lupina)
  a výrobky z něj
 • Měkkýši
  a výrobky z nich
PROVOZNÍ ŘÁD pro stravování ve školní jídelně
 • Strávníci jsou ke stravování písemně přihlášeni.
 • Stravné se hradí bezhotovostním převodem, pokud není dohodnuto jinak. Platba musí být uhrazena do 15. příslušného měsíce. Pokud nebude stravné včas uhrazeno, bude dítě ze stravování vyloučeno. Na oběd má nárok pouze ten, co ho má zaplacený!
 • Stravné se hradí paušálně na příští měsíc, trvalým příkazem na. č.ú. 303108342/0300 Částka je po celý rok stejná jako v září,kdy děti obdrží podklady k platbě. Trvalý příkaz se zavede pouze do měsíce května! V měsíci září se provede platba na dva měsíce.
 • Vyúčtování proběhne po ukončení školního roku, přeplatky se vrací na účty v měsíci Červenci – Září.
 • Vyhláška o školním stravování stanovuje rozdělení strávníků do skupin podle věku. Do těchto skupin jsou zařazováni po dobu celého školního roku, ve kterém dosahují vyhláškou stanoveného věku.
 • Poplatek za stravné je stanoven finančním normativem dle Vyhlášky o školním stravování č. 107/2008 následovně
  denní částka měsíční částka rozpětí dle vyhlášky
  7 – 10 let 25 Kč 500 Kč 17 – 32,50 Kč
  11 - 14 let 28 Kč 560 kč 19 - 34,50 Kč
  15 a více let 32 Kč 640 Kč 20 - 37 Kč
 • Obědy se vydávají ve ŠJ základní školy v době od 12:30 - 13:30. Při nepřítomnosti se musí strávník odhlásit den předem do 12:00 hod buď osobně kuchařce nebo telefonicky vedoucímu školní jídelny na tel. 608 394 988. Je možnost i internetového odhlášení stravy. Pokud není dítě řádně odhlášeno, strava je započítána. Rodiče mají nárok si stravu vyzvednout pouze první den náhlého onemocnění dítěte do čistých a k přenosu stravy určených jídlonosičů v době výdeje v jídelně školy. Při hromadných akcích školy, např. výletě apod., odhlašování stravy zajistí škola!
 • Dozor ve školní jídelně zajišťují zaměstnanci školy.
V Měníně 4. 9. 2023 David Fiala
vedoucí školní jídelny

Přihlášení do aplikace STRAVA.CZ

 • STRAVA.CZ
 • VÝBĚR JÍDELNY: 11261
 • UŽIVATEL: příjmení + jméno dohromady (bez mezer, diakritiky, pouze malým písmem)
 • HESLO: VS strávníka
 • Při odhlášení nebo přihlášení stravy nesmíte zapomenout v aplikaci STRAVA.CZ kliknout na potvrzovací políčko odeslat.
 • Pokud se tak nestane veškeré provedené změny se neuloží.
 • V případě nejasností volejte nebo pište na emailovou adresu.