ZŠ Měnín

Školní aktuality

21. 10. 2015

Internetové stránky školní družiny

www.skolni-druzina2.webnode.cz

30. 08. 2016

Vážení rodiče,

v průběhu prázdnin došlo k epidemickému výskytu infekční žloutenky (virové hepatitidy typu A). Protože se nacházíme v oblasti s největším počtem případů nakažených tímto onemocněním, byli jsme kontaktováni Krajskou hygienickou stanicí JMK s požadavkem o spolupráci při včasné prevenci šíření této nákazy.
Abychom pokud možno zamezili dalšímu šíření nákazy, budeme ve škole dbát na dodržování hygienických pravidel. Žádáme Vás, abyste spolu s námi vedli děti k dodržování následujících hygienických pravidel i doma.

Krajská hygienická stanice JMK doporučuje následující opatření:
• řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem
- vždy po použití WC
- před každou konzumací jídla, nápojů
- po návratu z venkovního prostředí po použití veřejné dopravy apod.
• je zcela nevhodné společné pití z jedné láhve (otírání hrdla láhve rukou), ukusování z jedné svačiny, sdílení cigarety
• pro případ, kdy si nelze ruce umýt je vhodné mít, být vybaven pohotovostním balením dezinfekčního gelu na ruce nebo jednorázovými dezinfekčními ubrousky
• vhodným preventivním opatřením je očkování proti virové hepatitidě typu A, které se provádí na žádost, za úhradu (provádí praktický lékař, očkovací centra)

Děkujeme za spolupráci při ochraně zdraví vašich dětí.