Logo Měnín

Akuality z družiny

21. 12. 2023 11:43:52
Vánoce v družině
07. 12. 2023 12:00:56
Mikuláš
07. 12. 2023 11:43:39
zimní radovánky
22. 11. 2023 17:32:11
Nové fotky

Kontakt

Blanka Aujeská
725422099
aujeska@zsmenin.cz

Iva Stravová
511440698
stravova@zsmenin.cz

Základní organizace dne

  • Provoz školní družiny : pondělí - pátek od 6:15 h do 7:30 h a od 11:15 do 16:30 h.
  • V době školních prázdnin je družina mimo provoz.
  • Žáci, kteří končí pátou či pozdější vyučovací hodinou, přecházejí do družiny hned po ukončení oběda samostatně.
  • Časové rozdělení dne:
    7:00 - 7:30 stolní hry, ranní cvičení, příprava do výuky 11:15 – 12:30 oběd. V tomto období mohou odcházet žáci, kteří jsou na základě písemné žádosti rodičů z dalšího zaměstnání uvolněni. 12:30 – 13:00 Odpočinková činnost. 13:00 – 14:15 Rekreační činnost. 14:15 – 15:00 Zájmová činnost. 15:00 – 16:30 Výchovně vzdělávací činnost v budově školy.
    Z důvodů nenarušování výchovného procesu je nutné stanovené časy odchodu dodržet.