znak Měnína

Všechny aktuality

26/11/2020
Knižní klub -objednávky knih -Vánoce 2020
Od 1.12.2020 bude na obvyklém místě v ZŠ Měnín nabídka knižních katalogů. Pokud budete chtít objednané knihy pro své děti mít ještě před Vánocemi, pošlete prosím vyplněný objednací lístek nejpozději 7.12.2020 do školy. Objednávky po tomto datu budou doručeny až v lednu 2021.
Mgr. Hana Kubíčková
25/11/2020

Výuka od 30. 11. 2020


1. stupeň
Od 30. 11. 2020 bude mít celý 1. stupeň prezenční výuku.
V 1. a 2. třídě se ruší půlené hodiny.
Pro 1. až 3. třídu bude v provozu ranní i odpolední družina, pro každou třídu zvlášť.
Žáci, kteří chodí na obědy, budou mít od 30. 11. 2020 nahlášený oběd, který si mohou odhlásit.
 
 
2. stupeň
 Od 30. 11. 2020 bude mít prezenční výuku 9. třída.
 
Pro ostatní třídy platí rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech):
1) v týdnu od 30. 11. 2020 (lichý týden)
               - 7. třída - prezenční výuka,
                             - prezenční stravování pro žáky, kteří chodí na obědy
               - 6. a 8. třída  – povinná distanční výuka,
                                     - možnost odběru obědů v budově ZŠ do jídlonosičů od 13:05 do 13:15 hod , pouze žáci, kteří mají zájem obědy odebírat
2) v týdnu od 7. 12. 2020 (sudý týden)
               - 6. a 8. třída - prezenční výuka,
                                   - prezenční stravování pro žáky, kteří chodí na obědy
               - 7. třída - povinná distanční výuka,
                             - možnost odběru obědů v budově ZŠ do jídlonosičů od 13:05 do 13:15 hod, pouze žáci, kteří mají zájem obědy odebírat
 
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Jako ochranu úst a nosu uznáváme i plastové ústenky, které si můžete zakoupit např. na tomto odkazu:
https://eshop.efko.cz/3-kusy-plastova-ustenka-s-vymennou-folii-0-20-mm-431p
 
Podrobnější informace k nástupu žáků do školy od 30. 11. 2020 (rozvrh + rozpis obědů, provoz PC učebny, apod.) poskytne jednotlivým třídám třídní učitel/ ka.

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https:// bit.ly/36ili3W).
 
13/11/2020
Nová nařízení platná od 18. 11. 2020
Výuka
Zahájení prezenční výuky pro 1. a 2. třídu. Podrobné informace o výuce, provozu družiny a stravování vám pošleme přes Edookit.
Pro žáky 3. – 9. třídy platí i nadále povinné distanční vzdělávání.
 
Obědy
Žáci 1. a 2 . třídy se budou stravovat ve školní jídelně mezi 11: 30 – 12:00 hod.
Žáci 3. – 9. třídy si budou nově vyzvedávat obědy do vlastních jídlonosičů ve školní jídelně v budově naší ZŠ, a to v době od 12:00 do 12:30 hod.
12/11/2020
Termín podání přihlášek na střední školy s talentovou zkouškou pro rok 2021/2022
Střední školy s talentovou zkouškou – termín podání přihlášek nejpozději do 30. 11. 2020, konání talentových zkoušek – leden 2021.
 
01/11/2020
Distanční výuka od 2. 11. 2020 do odvolání
Distanční výuka stále platí a žáci se tedy 2. 11. 2020 do škol nevrátí.
Během příštího týdne bude upřesněn rozvrh videokonferencí (týká se především 2. stupně).
Sledujte prosím Edookit a webové stránky školy.
29/10/2020
DISTANČNÍ VÝUKA, OBĚDY
Distanční výuka
Přestože jsme zatím neobdrželi žádnou oficiální zprávu, předpokládáme, že distanční výuka bude pokračovat i v týdnu od 2. 11. 2020. Sledujte prosím web a Edookit pro aktuálni informace.

Obědy
Naše škola ve spolupráci s MŠ Měnín i nadále nabízí žákům a zaměstnancům školy možnost odebírání obědů v době distanční výuky.
Způsob přihlášení
V případě vašeho zájmu se přihlaste do pátku 30. 10. 2020 do 12 hod:
- e-mailem:  jidelna.menin@seznam.cz
- elektronickou objednávkou: www.strava.cz
Přihlášení nelze provést telefonicky.  
Výdej obědů
 
- od 11.30 hod. do 12.30 hod.
- v MŠ Měnín – ze zadní části kuchyně – vstup boční bránou (výdejní místo bude označené)
- obědy se budou vydávat do přinesených čistých nádob
- při odběru je nutné mít ochranu dýchacích cest (roušku, štít,…..) a dodržovat doporučené rozestupy
15/10/2020
Obědy
Naše škola ve spolupráci s MŠ Měnín nabízí žákům a zaměstnancům školy možnost odebírání obědů v době distanční výuky.
Výdej obědů  
- od 11.30 hod. do 12.30 hod.
- v MŠ Měnín – ze zadní části kuchyně – vstup boční bránou (výdejní místo bude označené)
- obědy se budou vydávat do přinesených čistých nádob
- při odběru je nutné mít ochranu dýchacích cest (roušku, štít,…..) a dodržovat doporučené rozestupy
13/10/2020
Administrativní provoz školy v době distanční výuky
14. - 16. 10. 2020 od 9 do 10 hod
20. a 22. 10. 2020 od 9 do 10 hod
13/10/2020
Vážení rodiče,
Na základě nových nařízení vlády přechází naše škola od středy 14. 10. 2020 na distanční výuku. Toto nařízení platí pro žáky 1. i 2. stupně. V provozu nebude ani družina ani školní jídelna.
Do školy by žáci měli opět nastoupit v pondělí 2. 11. 2020.
V týdnu od 26. do 30. 11. 2020 jsou podzimní prázdniny. V tomto týdnu nebude probíhat distanční výuka.
Žáci, jejichž rodiče mohou uplatnit žádost o ošetřovné, obdrží tuto žádost dnes, 13. 10. 2020, ve škole.  
Pro aktuální informace sledujte prosím školní webové stránky a Edookit.
Děkujeme za pochopení
Vedení ZŠ Měnín
09/10/2020
Vážení rodiče,

vzhledem k novým nařízením vlády se na naší škole na druhém stupni od pondělí 12. 10. 2020 zavádí střídavá výuka.

V týdnu od 12. do 16. října 2020 budou do školy docházet žáci 6. a 8. třídy. Pro žáky 7. a 9. třídy se zavádí distanční výuka (vzdělávání doma). Rozvrh se nemění.

V týdnu od 19. do 23. října 2020 budou do školy docházet žáci 7. a 9. třídy. Pro žáky 6. a 8. třídy se zavádí distanční výuka (vzdělávání doma). Rozvrh se nemění.

Dle nařízení nabízíme žákům na distanční výuce možnost stravování ve školní jídelně. Pokud se žáci stravovat nechtějí, je nutné stravu dnes do 17 hod odhlásit (emailem).

Podzimní prázdniny začínají už 26. října a končí 30. října 2020. V této době nebude probíhat ani prezenční ani distanční výuka a nebudou obědy.

Děkujeme za pochopení
Vedení ZŠ Měnín
23/09/2020
Třídní schůzky
Ve čtvrtek 1. 10. 2020 se od 15 do 17 hod konají třídní schůzky. (Začátek třídních schůzek se může lišit. Sledujte prosím Edookit a webové stránky jednotlivých tříd.)
Neplatí pro 3. třídu.
Žádáme rodiče, aby se na třídní schůzky dostavili s rouškou.
19/09/2020
Obnovení provozu školní jídelny
Od pondělí 21. 9. 2020 se opět budou vydávat obědy. 
18/09/2020
Nová mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví platná od 18. 9. 2020
Roušky jsou povinné kromě stávajících míst i ve třídách při vyučování pro všechny žáky, studenty i učitele. Výjimky z nošení roušek mají žáci a pedagogové na 1. stupni ZŠ a aktivity při výuce, při nichž nelze ochranné prostředky nosit (tělocvik, zpěv).
14/09/2020
Poděkování
Děkujeme tatínkovi za zapůjčení ionizátoru vzduchu, kterým jsme během víkendu vydezinfikovali všechny třídy.
Vedení školy
10/09/2020
Uzavření školní jídelny
Od zítřka (pátek 11.9. 2020) bude uzavřena školní jídelna, a to nejméně do pátku 18. 9. 2020 z důvodu uzavření kuchyně v MŠ. Obědy není nutné odhlašovat, odhlášení proběhne automaticky. Žáci odcházejí domů/ do družiny ihned po skončení vyučování.
Žáci, kteří chodí do družiny a kteří čekají na odpolední vyučování, si přinesou větší svačinu.
Aktuální informace budou průběžně zveřejněny na webových stránkách a v Edookitu.
 
10/09/2020
Roušky ve společných prostorách školy
Kvůli stále se zhoršující epidemiologické situaci v Česku rozhodl Centrální řídící tým Chytré karantény o návratu povinného nošení roušek uvnitř všech budov.Povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách by se neměla týkat přímo výuky ve třídách, ale společných prostor školy (šatny, chodby, jídelna, WC apod.) Kromě roušky na obličeji si žáci přinesou i náhradní roušku v igelitovém sáčku.
25/08/2020
Zahájení školního roku 2020/ 2021
je v úterý 1. 9. 2020 v 7:45 hod a výuka končí po první vyučovací hodině
(v 8:30 hod). Přezůvky nejsou nutné.
Prvňáčci přijdou do školy s aktovkou. Vzhledem k hygienickým doporučením mohou žáky 1. třídy do školy doprovodit zákonní zástupci, kteří budou mít ústa a nos zakryté rouškou. Děti mít roušku nemusí. Prvňáčky doprovodí do třídy žáci 9. ročníku.

Středa 2. 9. - pátek 4. 9. 2020
(pouze 2. - 9. třída, pokyny pro 1. třídu viz třídy - 1. třída)

Ve středu 2. 9. 2020 bude v provozu družina, obědy nebudou. Výuka končí po 4. vyučovací hodině.

Čtvrtek 3. 9.
- začíná provoz školní jídelny
1. třída 3 vyuč. hodiny, obědy v 11.30 hod
2. třída konec vyučování a obědy v 11.30 hod
3. třída konec vyučování a obědy v 11.40 hod
4. + 5. třída konec vyučování a obědy v 11.50 hod
6. +7. třída konec vyučování a obědy ve 12.05 hod
8. + 9. třída konec vyučování a obědy ve 12.15 hod

V pátek 4. 9. probíhá výuka a dozor v jídelně podle rozvrhu.

První týden je jen dopolední vyučování.
25/08/2020
Přihlášky do družiny
Školní družina - dokumenty ke stažení - žádost o přijetí
25/06/2020
Všem žákům a rodičům přejeme krásné prožití letních prázdnin.
Ve škole se sejdeme v úterý 1. 9. 2020. Těšíme se na všechny žáky, zejména pak na nové prvňáčky.
V dokumentech pro rodiče je seznam pomůcek, které budou žáci v novém školním roce potřebovat.
10/06/2020
Konec školního roku
- vysvědčení se bude vydávat v pátek 26. 6. 2020 od 7.45 hod. 
- v pátek 26. 6. 2020 vyučovaní končí po vydání vysvědčení,
nebude družina, nebudou se vydávat obědy
- 29. a 30. 6. 2020 bude ředitelské volno (z důvodu rekonstrukce školy)
10/06/2020
Odevzdávání učebnic
- žáci prvního stupně budou učebnice odevzdávat dle pokynů zaslaných přes
Edookit třídními učiteli
- žáci 6. až 8. ročníku budou učebnice odevzdávat v září 2020
- žáci 9. ročníku budou učebnice odevzdávat 17. 6. 2020
08/06/2020
Skupinové focení tříd proběhne ve středu 17. 6. 2020
Cena fotografie: 30 Kč         (žák donese před focením).
Focení není povinné.
02/06/2020
V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách rozhodlo MŠMT o podmínkách osobní přítomnosti žáků 2. stupně ZŠ.
V rámci těchto podmínek Základní škola Měnín není schopna z prostorových důvodů zajistit vzdělávací a socializační aktivity pro žáky 6. – 9. ročníku od 8. 6. 2020.
01/06/2020
SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
se uskuteční v úterý 9. 6. 2020 v 16.00 hod. v budově ZŠ Měnín.
Těší se: Mgr. Hana Kubíčková
28/05/2020
Hudební návod na mytí rukou
19/05/2020
Informace k provozu školní jídelny od 25. 5. 2020
     Vzhledem ke specifickým pravidlům platným pro školní provoz do konce června 2020, budou obědy ve školní jídelně připravovány pouze pro žáky 1. stupně, kteří budou docházet do školy a účastní se náhradního výukového programu od 25. 5., a pro zaměstnance školy. 
    Provoz jídelny se řídí zvláštními hygienickými a epidemiologickými pravidly, nebude možný výdej do jídlonosičů, ale obědy se mohou výjimečně (při náhlém onemocnění dítěte) odhlašovat do 7: 30 h.
Může dojít i k operativním změnám v jídelním lístku.
Platbu za obědy už není třeba zasílat, vyúčtování proběhne v měsíci červenci, vzniklé přeplatky budou vráceny na účty.
S případnými dotazy se obraťte na vedoucí školní jídelny Milenu Žákovou,
tel. 544 22 47 47,
email: jidelna.menin@seznam.cz.
15/05/2020
Výuka 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy probíhá od 11. 5. 2020 následovně:
- úterý od 7.45 do 9.20 hod. - cvičení z matematiky
- čtvrtek od 7.45 do 9.20 hod. - cvičení z jazyka českého
22/04/2020
Harmonogram uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydalo předběžný harmonogram ohledně uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství.

Více informací najdete na stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

Jakmile budeme vědět víc podrobností, budeme vás obratem informovat.
03/04/2020
Měnínský Zajíc
VYROBTE alespoň jednoho ZAJÍCE o velikosti minimálně 30 cm, materiál a pracovní postup je na Vás
VYSTAVTE ho do okna, na zahradu, v obci ...
VYFOŤTE A POŠLETE fotku na facebookovou skupinu MĚNÍNSKÝ ZAJÍC
Více informací najdete na Edookitu.
Pěkné tvoření!
25/03/2020
Zápis do 1. třídy - informace zde
22/03/2020
V pondělí 23. 3. 2020 od 9 do 11 hod bude pan ředitel vydávat potvrzení „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy).
Ve stejné době si mohou rodiče vyzvednout učebnice a sešity pro své děti. Žáci nemohou vstupovat do budovy školy. 
16/03/2020
Zpráva pro rodiče
Ve středu 18. 3. 2020 mezi 15 a 17 hod máte možnost vyzvednout si Žádost o ošetřovné a učebnice a sešity pro své děti. Jiný termín lze domluvit na telefonu: 723 130 737

Dbejte prosím na pravidelnou domácí přípravu svých dětí. Jednotlivé učitele můžete kontaktovat přes Edookit.
15/03/2020
V pondělí 16. 3. 2020 mezi 8 a 10 hod. si mohou rodiče vyzvednout ve škole učebnice a sešity pro své děti.
Sledujte prosím pravidelně zprávy v Edookitu, kde vás budeme informovat o vývoji situace a kam učitelé průběžně zadávají úkoly, rady a tipy na domácí přípravu.
10/03/2020
V pondělí 16. 3. 2020 od 8 do 10 hod bude v ředitelně školy pan ředitel vydávat potvrzení „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy).
Jiný termín lze domluvit na telefonu: 723 130 737
10/03/2020
Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR se ode dne 11. 3. 2020 uzavírají základní školy v ČR (týká se i školní družiny a školní jídelny).
Sledujte prosím aktuální zprávy a informace na stránkách ZŠ (www.zsmenin.cz) a ve zprávách v Edookitu.
Obnovení výuky bude oznámeno na stránkách školy. Děkujeme za pochopení.
09/03/2020
Klára 3847 Příliš mnoho hvězd
Žáci 8. a 9. třídy navštívili 4.3.2020 Divadlo Bolka Polívky. Zhlédli dokumentární divadelní představení s názvem Klára 3847 Příliš mnoho hvězd.
Je to příběh Kláry Brodyové (1920 -2007), ženy, která jako jediná ze své rodiny přežila věznění v jednom z nejhorších koncentračních táborů. Po válce se přestěhovala na sever Čech a nikdy svým blízkým o válce nevyprávěla. To, že byla vězněna v Osvětimi, připomínalo jen číslo 3847 vytetované na jejím předloktí.
V roce 1985 sedla Klára k psacímu stroji a zcela bez emocí popsala své zážitky z té doby. Vznikl příběh, který svou věcností a strohým popisem zvěrstev páchaných na vězních děsí a dojímá. Příběh dívky, která jako jediná z patnáctičlenné rodiny přežila útrapy transportu, selekci, mučení i pochod smrti.
 
Reakce žáků:
Představení Klára 3847 dokazuje, že jen pár herců a minimum kulis dokážou ukázat hrůzy a zvěrstva druhé světové války. Stoprocentně doporučuji.                 Nikolas Wacey
 Na divadle se mi nejvíce líbila dobře zvolená hudba. Herci nás dokázali vtáhnout do děje a člověk se cítil, jako by sám v koncentračním táboře byl.                 Matěj Jochman
 Muselo být neskutečně těžké přežít v takových podmínkách, já osobně bych to asi nepřežil.                                                                                                     Filip Popela
Lidí, kteří se do koncentračního tábora dostali, je mi líto. Je ale dobře, že jsme to viděli. Měli bychom být vděčni za to, co dnes máme.                                       Matěj Lipka
Každý by se měl na tohle představení kouknout. Pak si člověk uvědomí, že si má život užívat. Oproti válce si dnes žijeme v luxusu.                                             Dominik Popela
Divadlo bylo pojato mnohem autentičtěji, než jakýkoliv dokument, který jsem do této doby viděl.                                                                                            Petr Voráč
03/03/2020
Recitační soutěž
Ve čtvrtek 5. 3. 2020 od 15 hod se v kině Měnín koná recitační soutěž žáků ZŠ Měnín.
Kroužek chemických pokusů
Kroužek chemických pokusů se 5. 3. ruší.
03/03/2020
Recitační soutěž - školní kolo - 6. - 9. třída
Dne 25. 2. proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 2. stupně v kategoriích mladší a starší žáci. Stupně vítězů obsadili tito soutěžící:
Kategorie mladší žáci (6. a 7. třída): 1. místo: Ondřej Křivánek (7. třída) 2. místo: Pavla Koláčková (6. třída) 3. místo: Bára Marie Kiršová (7. třída)
Kategorie starší žáci (8. a 9. třída): 1. místo: Šimon Brabec (9. třída) 2. místo: Jakub Zmrzlý (8. třída) 3. místo: Karolína Stravová (9. třída)
Všem soutěžícím děkujeme za účast a výhercům blahopřejeme.
Mgr. G. Svoboda
13/02/2020
Havranoviny 1/ 2020
První číslo našeho školního časopisu je na světě. Podívejte se do galerie, jak se nám povedl.
Děkujeme redakční radě (Kamil Morcinek, Pavel Voráč, Petr Voráč, Nikolas Wacey, Jiří Rychlík a Matěj Cicálek) za vynaložené úsilí a originální nápady.
13/02/2020
Školní kalendář únor/ březen 2020
17. - 20. 2. Jarní prázdniny     
5. 3. Školní kolo recitační soutěže 
10. 3. Jarní focení