znak Měnína

Všechny aktuality

11/04/2021

Testy


Naše škola obdržela Singclean testy.
Prosíme rodiče, aby se s dětmi podívali na instruktážní video a postup testování na webových stránkách zde.
 
08/04/2021

Návrat dětí do školy


 Od 12. 4. do 16. 4. 2021 a v dalších lichých týdnech bude mít:
- 1., 2. a 3. třída prezenční výuku (žáci budou chodit do školy)
- 4. až 9. třída distanční výuku.
Více informací: zde
 
Od 19. 4. do 23. 4. 2021 a v dalších sudých týdnech bude mít:
- 4. a 5. třída prezenční výuku (žáci budou chodit do školy)
- 1., 2., 3. a 6. až 9. třída distanční výuku.
Více informací: zde
31/03/2021
Rádi bychom se s vámi podělili o milý komentář z řad rodičů, který nám v této složité době dodal energii a povzbuzení v naší práci.

...Chtěl bych všem učitelům poděkovat za jejich nelehkou práci při distanční výuce a popřát hodně sil v této podivné době, i když vím, že je budou jen obtížně hledat. Velký dík patří jmenovitě paní učitelce Kubíčkové.

Připadá mi, že se kromě virové nákazy, již delší dobu šíří mezi lidmi necitelnost, sobectví a jakési zarputilé nutkání bojovat proti všem, bez ohledu zda je či není dotyčný v právu. Pochopitelně tuto dusnou atmosféru vnímám nejvíce ve školství, protože se v této oblasti také pohybuji.

Přestože docela pravidelně sleduji Českou televizi, dívám se na zpravodajské pořady na programu ČT24, nemohu si vzpomenout na situaci, ve které by někdo chválil učitele. A přece se museli za krátký čas naučit spoustu dovedností z oblasti IT, přizpůsobit se zcela jiné formě výuky, kromě toho se z nich stali tvůrci elektronických materiálů, odborní i techničtí poradci (v moderní terminologii bychom patrně tuto službu mohli nazvat on-line helpdesk), mentální koučové, psychologové, baviči a nositelé dobré nálady. Největší obdiv zaslouží dříve narození kantoři, kteří s počítači nevyrůstali, nedokáží se v tomto prostředí pohybovat intuitivně, a přesto se dokázali s touto situací vypořádat. Proto pokorně smekám svůj pomyslný klobouk před jejich úsilím a moc jim za ně děkuji.
Držte se!
S přátelským pozdravem Zdeněk Urban
28/02/2021
Obědy
Od úterý 2. 3. se bude pro žáky ZŠ opět vařit. Děti, které od 1. 1. 2021 již obědy odebíraly, budou automaticky přihlášeny, ostatní (jedná se zejména o 1. a 2. třídu), se mohou nahlásit do pondělí 1. 3. do 12 hod. prostřednictvím www.strava.cz nebo emailu jidelna.menin@seznam.cz.

Výdej do jídlonosičů bude probíhat v budově MŠ v době od 12.00 do 12.30.

Vzhledem k situaci je žádoucí, aby výdej jednotlivých obědů probíhal v co nejkratší době, prosíme, tedy rodiče, aby si obstarali dva podepsané jídlonosiče na střídání. Sourozencům mohou být obědy vydány do společných nádob.
27/02/2021
Provoz školy od 1. 3. 2021

1. - 9. třída - distanční výuka

Naše škola dále poskytuje péči dětem do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021.
21/01/2021
Hodnocení za 1. pololetí 2020/2021
Žáci 1. a 2. třídy dostanou výpis pololetního vysvědčení ve čtvrtek 28. 1. 2021 ve škole.
Výuka v 1. třídě bude 28. 1. 2021 končit v 11:30 hod. a v 2. třídě v 11:45 hod.
Žáci 3. až 9. třídy budou mít známky za první pololetí 28. 1. 2021 zveřejněny v Edookitu.
Výpis pololetního vysvědčení žáci dostanou po nástupu do školy.
Pololetní prázdniny budou 29. 1. 2021.
30/12/2020
Hlídání dětí v době distanční výuky
Naše škola je opět zařazena mezi ty, které poskytují hlídání dětí od 3 do 10 let v době distanční výuky. Týká se to zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnáni na těchto pracovních pozicích:
 zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 zaměstnanci obecní policie,
 zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 příslušníky ozbrojených sil,
 zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo určeného školského zařízení,
 pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
 zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 zaměstnanci zařízení školního stravování,
 zaměstnanci České pošty, s. p.,
Hlídání bude zajišťováno v prostorách školy od 4.1.2021 (7:00 - 16:30), pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujte přímo paní Blanku Aujeskou na telefonním čísle 725 422 099.
30/12/2020
Provoz školy od 4. 1. 2021
1. a 2. třída
- výuka bude probíhat prezenční formou (žáci budou chodit do školy)
- 1. třída bude končit vyučování v 11. 30 hod.
- 2. třída bude končit vyučování v 11. 45 hod.
- Pro 1. a 2. třídu bude v provozu ranní i odpolední družina, pro každou třídu zvlášť.
Žáci, kteří chodí na obědy, budou mít od 4. 1. 2021 nahlášený oběd, který si mohou odhlásit.
 
3. až 9. třída
Výuka
- výuka bude probíhat distanční formou

Obědy - výdej obědů začne 6. 1. 2021 
- žáci, kteří si odebírali obědy v předchozí distanční výuce, budou i nadále přihlášeni k odběru obědů, pokud se chce přihlásit někdo další, musí tak učinit nejpozději do 4. 1. 2021 do 12:00.
- odběr obědů bude v budově ZŠ do jídlonosičů od 12:05 do 12:30 hod.
 
 
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny, při vyzvedávání obědů ve školní jídelně).
Jako ochranu úst a nosu uznáváme i plastové ústenky, které si můžete zakoupit např. na tomto odkazu:
https://eshop.efko.cz/3-kusy-plastova-ustenka-s-vymennou-folii-0-20-mm-431p
22/12/2020
15/12/2020
Prodloužené vánoční prázdniny
Dle nařízení Ministerstva školství končí výuka v pátek 18. 12. 2020.
Vánoční prázdniny začínají v pondělí 21. 12. 2020.
V pondělí 21.12. ani v úterý 22. 12. nebude probíhat distanční výuka, družina ani jídelna nebudou v provozu.
04/12/2020
HOVOROVÉ HODINY
Ve čtvrtek 10. 12. 2020 se budou konat hovorové hodiny.
Podrobné informace o konání pro jednotlivé třídy budou na webových stránkách třídy.
03/12/2020
Objednávky z katalogu Knížata (je ve škole v tištěné podobě) pošlete prosím nejpozději ve čtvrtek 10.12. 2020. Děkuji Mgr. Hana Kubíčková
02/12/2020
Objednávky knih - informace o možnosti objednání knih jsem poslala přes Edookit. Mgr. Hana Kubíčková
26/11/2020
Knižní klub -objednávky knih -Vánoce 2020
Od 1.12.2020 bude na obvyklém místě v ZŠ Měnín nabídka knižních katalogů. Pokud budete chtít objednané knihy pro své děti mít ještě před Vánocemi, pošlete prosím vyplněný objednací lístek nejpozději 7.12.2020 do školy. Objednávky po tomto datu budou doručeny až v lednu 2021.
Mgr. Hana Kubíčková
25/11/2020

Výuka od 30. 11. 2020


1. stupeň
Od 30. 11. 2020 bude mít celý 1. stupeň prezenční výuku.
V 1. a 2. třídě se ruší půlené hodiny.
Pro 1. až 3. třídu bude v provozu ranní i odpolední družina, pro každou třídu zvlášť.
Žáci, kteří chodí na obědy, budou mít od 30. 11. 2020 nahlášený oběd, který si mohou odhlásit.
 
 
2. stupeň
 Od 30. 11. 2020 bude mít prezenční výuku 9. třída.
 
Pro ostatní třídy platí rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech):
1) v týdnu od 30. 11. 2020 (lichý týden)
               - 7. třída - prezenční výuka,
                             - prezenční stravování pro žáky, kteří chodí na obědy
               - 6. a 8. třída  – povinná distanční výuka,
                                     - možnost odběru obědů v budově ZŠ do jídlonosičů od 13:05 do 13:15 hod , pouze žáci, kteří mají zájem obědy odebírat
2) v týdnu od 7. 12. 2020 (sudý týden)
               - 6. a 8. třída - prezenční výuka,
                                   - prezenční stravování pro žáky, kteří chodí na obědy
               - 7. třída - povinná distanční výuka,
                             - možnost odběru obědů v budově ZŠ do jídlonosičů od 13:05 do 13:15 hod, pouze žáci, kteří mají zájem obědy odebírat
 
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Jako ochranu úst a nosu uznáváme i plastové ústenky, které si můžete zakoupit např. na tomto odkazu:
https://eshop.efko.cz/3-kusy-plastova-ustenka-s-vymennou-folii-0-20-mm-431p
 
Podrobnější informace k nástupu žáků do školy od 30. 11. 2020 (rozvrh + rozpis obědů, provoz PC učebny, apod.) poskytne jednotlivým třídám třídní učitel/ ka.

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https:// bit.ly/36ili3W).
 
13/11/2020
Nová nařízení platná od 18. 11. 2020
Výuka
Zahájení prezenční výuky pro 1. a 2. třídu. Podrobné informace o výuce, provozu družiny a stravování vám pošleme přes Edookit.
Pro žáky 3. – 9. třídy platí i nadále povinné distanční vzdělávání.
 
Obědy
Žáci 1. a 2 . třídy se budou stravovat ve školní jídelně mezi 11: 30 – 12:00 hod.
Žáci 3. – 9. třídy si budou nově vyzvedávat obědy do vlastních jídlonosičů ve školní jídelně v budově naší ZŠ, a to v době od 12:00 do 12:30 hod.
12/11/2020
Termín podání přihlášek na střední školy s talentovou zkouškou pro rok 2021/2022
Střední školy s talentovou zkouškou – termín podání přihlášek nejpozději do 30. 11. 2020, konání talentových zkoušek – leden 2021.
 
01/11/2020
Distanční výuka od 2. 11. 2020 do odvolání
Distanční výuka stále platí a žáci se tedy 2. 11. 2020 do škol nevrátí.
Během příštího týdne bude upřesněn rozvrh videokonferencí (týká se především 2. stupně).
Sledujte prosím Edookit a webové stránky školy.
29/10/2020
DISTANČNÍ VÝUKA, OBĚDY
Distanční výuka
Přestože jsme zatím neobdrželi žádnou oficiální zprávu, předpokládáme, že distanční výuka bude pokračovat i v týdnu od 2. 11. 2020. Sledujte prosím web a Edookit pro aktuálni informace.

Obědy
Naše škola ve spolupráci s MŠ Měnín i nadále nabízí žákům a zaměstnancům školy možnost odebírání obědů v době distanční výuky.
Způsob přihlášení
V případě vašeho zájmu se přihlaste do pátku 30. 10. 2020 do 12 hod:
- e-mailem:  jidelna.menin@seznam.cz
- elektronickou objednávkou: www.strava.cz
Přihlášení nelze provést telefonicky.  
Výdej obědů
 
- od 11.30 hod. do 12.30 hod.
- v MŠ Měnín – ze zadní části kuchyně – vstup boční bránou (výdejní místo bude označené)
- obědy se budou vydávat do přinesených čistých nádob
- při odběru je nutné mít ochranu dýchacích cest (roušku, štít,…..) a dodržovat doporučené rozestupy
15/10/2020
Obědy
Naše škola ve spolupráci s MŠ Měnín nabízí žákům a zaměstnancům školy možnost odebírání obědů v době distanční výuky.
Výdej obědů  
- od 11.30 hod. do 12.30 hod.
- v MŠ Měnín – ze zadní části kuchyně – vstup boční bránou (výdejní místo bude označené)
- obědy se budou vydávat do přinesených čistých nádob
- při odběru je nutné mít ochranu dýchacích cest (roušku, štít,…..) a dodržovat doporučené rozestupy
13/10/2020
Administrativní provoz školy v době distanční výuky
14. - 16. 10. 2020 od 9 do 10 hod
20. a 22. 10. 2020 od 9 do 10 hod
13/10/2020
Vážení rodiče,
Na základě nových nařízení vlády přechází naše škola od středy 14. 10. 2020 na distanční výuku. Toto nařízení platí pro žáky 1. i 2. stupně. V provozu nebude ani družina ani školní jídelna.
Do školy by žáci měli opět nastoupit v pondělí 2. 11. 2020.
V týdnu od 26. do 30. 11. 2020 jsou podzimní prázdniny. V tomto týdnu nebude probíhat distanční výuka.
Žáci, jejichž rodiče mohou uplatnit žádost o ošetřovné, obdrží tuto žádost dnes, 13. 10. 2020, ve škole.  
Pro aktuální informace sledujte prosím školní webové stránky a Edookit.
Děkujeme za pochopení
Vedení ZŠ Měnín
09/10/2020
Vážení rodiče,

vzhledem k novým nařízením vlády se na naší škole na druhém stupni od pondělí 12. 10. 2020 zavádí střídavá výuka.

V týdnu od 12. do 16. října 2020 budou do školy docházet žáci 6. a 8. třídy. Pro žáky 7. a 9. třídy se zavádí distanční výuka (vzdělávání doma). Rozvrh se nemění.

V týdnu od 19. do 23. října 2020 budou do školy docházet žáci 7. a 9. třídy. Pro žáky 6. a 8. třídy se zavádí distanční výuka (vzdělávání doma). Rozvrh se nemění.

Dle nařízení nabízíme žákům na distanční výuce možnost stravování ve školní jídelně. Pokud se žáci stravovat nechtějí, je nutné stravu dnes do 17 hod odhlásit (emailem).

Podzimní prázdniny začínají už 26. října a končí 30. října 2020. V této době nebude probíhat ani prezenční ani distanční výuka a nebudou obědy.

Děkujeme za pochopení
Vedení ZŠ Měnín
23/09/2020
Třídní schůzky
Ve čtvrtek 1. 10. 2020 se od 15 do 17 hod konají třídní schůzky. (Začátek třídních schůzek se může lišit. Sledujte prosím Edookit a webové stránky jednotlivých tříd.)
Neplatí pro 3. třídu.
Žádáme rodiče, aby se na třídní schůzky dostavili s rouškou.
19/09/2020
Obnovení provozu školní jídelny
Od pondělí 21. 9. 2020 se opět budou vydávat obědy. 
18/09/2020
Nová mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví platná od 18. 9. 2020
Roušky jsou povinné kromě stávajících míst i ve třídách při vyučování pro všechny žáky, studenty i učitele. Výjimky z nošení roušek mají žáci a pedagogové na 1. stupni ZŠ a aktivity při výuce, při nichž nelze ochranné prostředky nosit (tělocvik, zpěv).
14/09/2020
Poděkování
Děkujeme tatínkovi za zapůjčení ionizátoru vzduchu, kterým jsme během víkendu vydezinfikovali všechny třídy.
Vedení školy
10/09/2020
Uzavření školní jídelny
Od zítřka (pátek 11.9. 2020) bude uzavřena školní jídelna, a to nejméně do pátku 18. 9. 2020 z důvodu uzavření kuchyně v MŠ. Obědy není nutné odhlašovat, odhlášení proběhne automaticky. Žáci odcházejí domů/ do družiny ihned po skončení vyučování.
Žáci, kteří chodí do družiny a kteří čekají na odpolední vyučování, si přinesou větší svačinu.
Aktuální informace budou průběžně zveřejněny na webových stránkách a v Edookitu.
 
10/09/2020
Roušky ve společných prostorách školy
Kvůli stále se zhoršující epidemiologické situaci v Česku rozhodl Centrální řídící tým Chytré karantény o návratu povinného nošení roušek uvnitř všech budov.Povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách by se neměla týkat přímo výuky ve třídách, ale společných prostor školy (šatny, chodby, jídelna, WC apod.) Kromě roušky na obličeji si žáci přinesou i náhradní roušku v igelitovém sáčku.
25/08/2020
Zahájení školního roku 2020/ 2021
je v úterý 1. 9. 2020 v 7:45 hod a výuka končí po první vyučovací hodině
(v 8:30 hod). Přezůvky nejsou nutné.
Prvňáčci přijdou do školy s aktovkou. Vzhledem k hygienickým doporučením mohou žáky 1. třídy do školy doprovodit zákonní zástupci, kteří budou mít ústa a nos zakryté rouškou. Děti mít roušku nemusí. Prvňáčky doprovodí do třídy žáci 9. ročníku.

Středa 2. 9. - pátek 4. 9. 2020
(pouze 2. - 9. třída, pokyny pro 1. třídu viz třídy - 1. třída)

Ve středu 2. 9. 2020 bude v provozu družina, obědy nebudou. Výuka končí po 4. vyučovací hodině.

Čtvrtek 3. 9.
- začíná provoz školní jídelny
1. třída 3 vyuč. hodiny, obědy v 11.30 hod
2. třída konec vyučování a obědy v 11.30 hod
3. třída konec vyučování a obědy v 11.40 hod
4. + 5. třída konec vyučování a obědy v 11.50 hod
6. +7. třída konec vyučování a obědy ve 12.05 hod
8. + 9. třída konec vyučování a obědy ve 12.15 hod

V pátek 4. 9. probíhá výuka a dozor v jídelně podle rozvrhu.

První týden je jen dopolední vyučování.
25/08/2020
Přihlášky do družiny
Školní družina - dokumenty ke stažení - žádost o přijetí
25/06/2020
Všem žákům a rodičům přejeme krásné prožití letních prázdnin.
Ve škole se sejdeme v úterý 1. 9. 2020. Těšíme se na všechny žáky, zejména pak na nové prvňáčky.
V dokumentech pro rodiče je seznam pomůcek, které budou žáci v novém školním roce potřebovat.
10/06/2020
Konec školního roku
- vysvědčení se bude vydávat v pátek 26. 6. 2020 od 7.45 hod. 
- v pátek 26. 6. 2020 vyučovaní končí po vydání vysvědčení,
nebude družina, nebudou se vydávat obědy
- 29. a 30. 6. 2020 bude ředitelské volno (z důvodu rekonstrukce školy)
10/06/2020
Odevzdávání učebnic
- žáci prvního stupně budou učebnice odevzdávat dle pokynů zaslaných přes
Edookit třídními učiteli
- žáci 6. až 8. ročníku budou učebnice odevzdávat v září 2020
- žáci 9. ročníku budou učebnice odevzdávat 17. 6. 2020
08/06/2020
Skupinové focení tříd proběhne ve středu 17. 6. 2020
Cena fotografie: 30 Kč         (žák donese před focením).
Focení není povinné.
02/06/2020
V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách rozhodlo MŠMT o podmínkách osobní přítomnosti žáků 2. stupně ZŠ.
V rámci těchto podmínek Základní škola Měnín není schopna z prostorových důvodů zajistit vzdělávací a socializační aktivity pro žáky 6. – 9. ročníku od 8. 6. 2020.
01/06/2020
SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
se uskuteční v úterý 9. 6. 2020 v 16.00 hod. v budově ZŠ Měnín.
Těší se: Mgr. Hana Kubíčková
28/05/2020
Hudební návod na mytí rukou
19/05/2020
Informace k provozu školní jídelny od 25. 5. 2020
     Vzhledem ke specifickým pravidlům platným pro školní provoz do konce června 2020, budou obědy ve školní jídelně připravovány pouze pro žáky 1. stupně, kteří budou docházet do školy a účastní se náhradního výukového programu od 25. 5., a pro zaměstnance školy. 
    Provoz jídelny se řídí zvláštními hygienickými a epidemiologickými pravidly, nebude možný výdej do jídlonosičů, ale obědy se mohou výjimečně (při náhlém onemocnění dítěte) odhlašovat do 7: 30 h.
Může dojít i k operativním změnám v jídelním lístku.
Platbu za obědy už není třeba zasílat, vyúčtování proběhne v měsíci červenci, vzniklé přeplatky budou vráceny na účty.
S případnými dotazy se obraťte na vedoucí školní jídelny Milenu Žákovou,
tel. 544 22 47 47,
email: jidelna.menin@seznam.cz.
15/05/2020
Výuka 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy probíhá od 11. 5. 2020 následovně:
- úterý od 7.45 do 9.20 hod. - cvičení z matematiky
- čtvrtek od 7.45 do 9.20 hod. - cvičení z jazyka českého