znak Měnína

Čtvrtá třída

Třídní učitel/ka
Mgr. Renata Uhlířová
511440696

uhlirova@zsmenin.cz


Rozvrh ke stažení ZDE
Aktuality
31/08/2022
Vážení rodiče, milé děti,
chci vás všechny srdečně přivítat v novém školním roce a těším se na vzájemnou spolupráci.
Zahájení školního roku proběhne 1. září. Začátek vyučování je v 7. 50 hodin.
Třídu máme v 1. patře na konci chodby.
První den bude pouze 1 vyučovací hodina (zahájení, rozdání tiskopisů - prosím vás o jejich vyplnění a vrácení dětmi v pátek),
v pátek budou 4 vyučovací hodiny (do 11.25hod) bez oběda - všechny třídnické - seznámení se školním řádem, poučení o bezpečnosti a chování, podepisování učebnic a sešitů (v pátek nechť si všechny děti přinesou nakoupené sešity a pouzdro - vše v aktovkách). S sebou i papuče a zámky ke skříňkám - budeme přidělovat skříňky.
Od příštího týdne se již bude vyučovat dle rozvrhu hodin. V pondělí již začne jídelna vydávat obědy.
Letos budeme na pracovní sešity vybírat příspěvek 400,- Kč. (Posílejte, prosím, po dětech - nejlépe do konce září).
Přeji krásný poslední den prázdnin.
Těším se na vás, 
vaše nová paní učitelka Renata Uhlířová