znak Měnína

Aktuality z družiny

24/08/2022
Informace pro rodiče dětí, které budou navštěvovat ŠD.
Školní družina začíná 2. 9. 2022 v 6.15 hod. ranní družinou.
Přihlášku je možné si vytisknout ze stránek ZŠ Měnín nebo si ji vyzvednout u třídního učitele (nebo vychovatelek ve ŠD)  při nástupu do školy a tu odevzdat, co nejdříve, třídnímu učiteli a nebo vychovatelkám (nejpozději do 9. 9. 2022). Bez vyplněné přihlášky není možné dítě do školní družiny přijmout.
 
 

Základní organizace dne

 • Provoz školní družiny : pondělí - pátek od 6:15 h do 7:30 h a od 11:15 do 16:30 h.
 • V době školních prázdnin je družina mimo provoz.
 • Žáci, kteří končí pátou či pozdější vyučovací hodinou, přecházejí do družiny hned po ukončení oběda samostatně.
 • Časové rozdělení dne:
 • 7:00 - 7:30 stolní hry, ranní cvičení, příprava do výuky 11:15 – 12:30 oběd. V tomto období mohou odcházet žáci, kteří jsou na základě písemné žádosti rodičů z dalšího zaměstnání uvolněni. 12:30 – 13:00 Odpočinková činnost. 13:00 – 14:15 Rekreační činnost. 14:15 – 15:00 Zájmová činnost. 15:00 – 16:30 Výchovně vzdělávací činnost v budově školy.

  Z důvodů nenarušování výchovného procesu je nutné stanovené časy odchodu dodržet.

  Dokumenty ke stažení

  Řád školní družiny
  ŠVP školní družiny
  Žádost o přijetí.pdf

  Kontakt

  Blanka Aujeská
  aujeska@zsmenin.cz
  725422099

  Iva Stravová
  ivastravova@zsmenin.cz
  511440698

  Galerie

  Ohlédnutí za loňským rokem
  Čert a Mikuláš ve ŠD