znak Měnína

Seznam alergenů

 1. Obiloviny obsahující lepek
  pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
 2. Korýši
  a výrobky z nich
 3. Vejce
  a výrobky z nich
 4. Ryby
  a výrobky z nich
 5. Podzemnice olejná
  (arašídy) a výrobky z nich
 6. Sójové boby
  (sója) a výrobky z nich
 7. Mléko
  a výrobky z něj
 8. Skořápkové plody
  mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, akademie a výrobky z nich
 9. Celer
  a výrobky z něj
 10. Hořčice
  a výrobky z ní
 11. Sezamová semena
  (seznam) a výrobky z nich
 12. Oxid siřičitý a siřičitany
 13. Vlčí bob (lupina)
  a výrobky z něj
 14. Měkkýši
  a výrobky z nich

PROVOZNÍ ŘÁD pro stravování ve školní jídelně


 1. Strávníci jsou ke stravování písemně přihlášeni.
 2. Stravné se hradí složenkou nebo bezhotovostním převodem, pokud není dohodnuto jinak. Platba musí být uhrazena do 15. příslušného měsíce. Pokud nebude stravné včas uhrazeno, bude dítě příští měsíc ze stravování vyloučeno.
 3. Stravné se hradí paušálně na příští měsíc, nejlépe trvalým příkazem.
 4. 4. Č. ú. 181299485/0300, částka je po celý rok stejná jako v září, kdy děti obdrží složenku. Trvalý příkaz se zavede pouze do měsíce května! V měsíci září se provede platba za dva měsíce.
 5. Vyúčtování proběhne po ukončení školního roku, přeplatky se vrací na účty v měsíci červenci.
 6. Vyhláška o školním stravování stanovuje rozdělení strávníků do skupin podle věku. Do těchto skupin jsou zařazováni po dobu celého školního roku, ve kterém dosahují vyhláškou stanoveného věku.
 7. Poplatek za stravné je stanoven finančním normativem dle Vyhlášky o školním stravování č. 107/2008 následovně:
  denní částka měsíční částka rozpětí dle vyhlášky
  7 – 10 let 25 Kč 500 Kč 17 – 32,50 Kč
  11 - 14 let 28 Kč 560 kč 19 - 34,50 Kč
  15 a více let 32 Kč 640 Kč 20 - 37 Kč
 8. Obědy se vydávají ve ŠJ základní školy v době od 11.45 do 13.15. Při nepřítomnosti se musí strávník odhlásit den předem do 13.15 hod buď osobně kuchařce nebo telefonicky vedoucí školní jídelny na tel. 544224747. Je možnost i internetového odhlášení stravy. Pokud není dítě řádně odhlášeno, strava je započítána. Rodiče mají nárok si stravu vyzvednout pouze první den náhlého onemocnění dítěte do čistých a k přenosu stravy určených jídlonosičů v době výdeje v jídelně školy. Při hromadných akcích školy, např. výletě apod., odhlašování stravy zajistí škola!
 9. Dozor ve školní jídelně zajišťují zaměstnanci školy.
V Měníně 31. 8. 2019 Milena Maresová
vedoucí školní jídelny

Kontakt na jídelnu

Vedoucí školního stravování:
Milena Maresová

544 22 47 47
jidelna.menin@seznam.cz