znak Měnína

Školní metodik prevence

Kontaktní údaje:

Mgr. Grigorij Svoboda
svoboda@zsmenin.cz

511440692


Konzaltační hodiny: dle domluvy

Náplň práce:

 • Poskytování bezplatných poradenských, informačních a metodických služeb v oblasti rizikového chování
 • Koordinace programů z oblasti prevence rizikového chování (záškoláctví, šikana, závislosti, agresivita, vandalismus, extremismus, xenofobie, poruchy příjmu potravy, zneužívání sektami, sexuální zneužívání, sebepoškozování…)
 • Zpracování školního preventivního programu
 • Spolupráce s ostatními pedagogy, výchovnou poradkyní, vedením školy a speciálním pedagogem při zachycování varovných signálů v oblasti prevence sociálně patologických jevů v třídních kolektivech
 • Podílení se na přípravě podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování
 • Spolupráce s PPP Brno, policií, sociálním odborem v Židlochovicích,…

S čím se tedy na mne můžete obrátit? Které problémy spadají do mé kompetence?

 • Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy
 • experimenty žáků s návykovými látkami
 • vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
 • fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole
 • projevy rasové a menšinové intolerance
 • domácí násilí a sexuální zneužívání
 • případně další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

Cílem nejenom mým, ale všech pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru ve škole a přispět ke zdravému vývoji Vašich dětí. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s Vámi, rodiči, protože Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe. Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy Vašeho dítěte či celé školy.

07/09/2018
V září proběhne na naší škole vzdělávací program „Staleté kořeny“ k výročí 100 let od založení Československé republiky
 
"Národ je udržován těmi stejnými idejemi, na kterých byl založen.“ T. G. Masaryk
 
Cílem programu je vést děti k diskuzi o naší státnosti, dějinách a našich národních kořenech včetně odkazu našich nejvýznamnějších osobností, a tak jim připomenout duchovní a kulturní dědictví našeho národa a posílit jejich národní a osobní identitu.
Nad obrazem lípy představující náš stát si připomínáme různorodý život v naší vlasti, výjimečné a unikátní zájmy našich občanů, ale také osobnosti, které se staly vzory v dějinách našeho národa.
Program tak naplňuje požadavky RVP pro vlastivědu, občanskou výchovu a dějepis.
Cílová skupina: žáci 4. - 6. a 7. - 9. ročníku
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
Vyjádření odborného garanta Doc. PhDr. Jana Hábla: „Vzdělávací program Staleté kořeny je vynikajícím nástrojem hodnotové výchovy. Žáci se kromě relevantních historických poznatků seznámí s bohatstvím české kultury.“
27/03/2018
Vzdělávací akce E - Bezpečí

Ve středu 28.3.2018 proběhne na naší škole beseda pro žáky 7. – 9.třídy, která je zaměřena na prevenci v oblasti rizikové komunikace realizované pomocí internetu a mobilních telefonů. Ústředními tématy vzdělávací akce jsou otázky kyberšikany a kybergroomingu. V první části besedy se žáci dozvědí, co je to kyberšikana, jaké má projevy, čím se liší od tradiční šikany, jak se proti ní chránit a bránit, jak postupovat v krizových situacích. Kyberšikana jako nebezpečný fenomén je demonstrována na pečlivě vybraných kauzách z celého světa. Tématem druhé hodiny je problematika nebezpečné internetové manipulace, tzv. kybergroomingu, ve které se internetoví útočníci snaží získat důvěru oběti, kterou pak přimějí k osobní schůzce. Žáci pochopí, jake strategie a manipulativní techniky útočníci používají, prožijí si také sami internetovou manipulaci a vydírání. Představí také případy, ke kterým došlo v souvislosti se zneužitím sociální sítě Facebook.

Tuto vzdělávací akci zajišťuje:

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci